Raportul OECD privind piața de capital din România
Guvernul prelungește valabilitatea Asigurărilor de Garanții de la City Insurance
mai 12, 2022

ASF a anunțat lansarea „Raportului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) privind piața de capital din România: pregătirea unei strategii naționale” a avut loc în prezența unor oficiali ai Autorității de Supraveghere Financiară, ai Ministerului de Finanțe și ai OECD.

Raportul propune, în urma unei analize aprofundate a pieței de capital din România, un set de recomandări care privesc cu precădere îmbunătățirea cadrului instituțional, juridic și de reglementare, în vederea valorificării oportunităților de dezvoltare a pieței autohtone.

 

Câteva concluzii din raport:

 

 • Se constată că sectorul corporativ din România se bazează prea mult pe finanțarea bancară și că o mare parte a companiilor continuă să aibă acces limitat la credite. O piață de capital funcțională asigură accesul la diferite surse de finanțare, care vor fi esențiale pentru promovarea dezvoltării economice durabile în România.
 • În prezent, piețele de capital din România rămân sub dimensionate. Cota țării în capitalizarea bursieră totală a Uniunii Europene este cu mult sub ponderea sa în PIB
 • Pentru a continua progresul economic din anii dinainte de pandemie și, pentru a se asigura că acesta este sustenabil pe termen lung, este esențial să se sporească investițiile în creșterea productivității atât în capitalul fizic, cât și în cel uman.
 • Îmbunătățirea condițiilor de listare la bursa de valori prin: revizuirea procedurii de atragere de capital din perspectiva de reglementare, atât pentru ofertele publice inițiale, cât și pentru cele secundare;
 • listarea întreprinderilor de stat semnificative din punct de vedere financiarși asigurarea că acestea respectă cele mai înalte standarde de guvernanță corporativă; ”Compania producătoare de energie Hidroelectrica și compania aeroportuară CNAB sunt doi candidați importanți pentru listarea la bursă.”
 • crearea unei campanii naționale pentru a ajunge la acționarii inactivi pentru lichidarea acțiunilor legate de programul de privatizare din anii 1990;
 • simplificarea declarației impozitului pe câștiguri de capital și a modalităților de plată pentru a stimula participarea investitorilor la bursă;
 • creșterea nivelurilor de free float ale companiilor deja listate; și, îmbunătățirea eficienței managementului garanțiilor în România pentru a sprijini dezvoltarea operațiunilor de împrumut de titluri de valoare și a pieței instrumentelor financiare derivate.
 • Stimularea unei piețe dinamice de dezvoltare a IMM-urilor prin creșterea pragului de renunțare la cerințele privind prospectul pentru a încuraja IMM-urile să facă oferte publice pentru a ajunge la un grup mai mare de investitori;
 • proiectarea unui mecanism de transfer al companiilor listate pe piața AeRO pe piața principală; și, creșterea vizibilității pieței de capital privat și decapital de risc din România pentru agențiile guvernamentale tradiționale, fondurile de fonduri și alți administratori de active.
 • introducerea unui cont de economii individual pentru gospodării, simplificat, scutit de impozite, adaptat gospodăriilor românești. Autoritățile pot lua în considerare crearea unui cont de economii individual simplificat, scutit de taxe, adaptat populației din România. Firmele de investiții, societățile de administrare a fondurilor de pensii sau societățile de administrare a activelor ar putea oferi acest cont de economii care investește în conformitate cu norme similare privind investițiile, cum ar fi fondurile din pilonul II, la un cost redus.
 • Promovarea produselor de investiții pe termen lung destinate populației ar putea face parte, de asemenea, din campania națională public-privată menționată mai sus. Sistemele de pensii ocupaționale ar trebui, de asemenea, promovate în cadrul campaniei naționale public-private, deoarece reprezintă o altă alternativă pentru a stimula economiile pe termen lung.
 • Facilitarea finanțării din piață a datoriei pe termen lung

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară derulează, în colaborare cu Ministerul Finanțelor, proiectul privind „Strategia națională pentru piața de capital”, finanțat din fonduri europene, având drept consultant Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.Concluziile Raportului OECD pot fi regăsite AICIRaportul integral poate fi consultat AICI.  Articolul de analiza este o preluare cu acord de pe Liberalist.ro 

 

Contacteaza-ne