Informare și Transparență

Pentru că ne dorim să fiți clientul nostru, iar relația pe care o construim cu clienții și partenerii noștri este una transparentă și onestă, considerăm că este de interes pentru dumneavoastră să luați la cunoștință următoarele informații:

 

Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL are sediul social în București, Sos. Pipera nr.4, etaj 2, sector 1 – 0142555 și își desfășoară activitatea la punctul de lucru din Sos. Pipera nr.4, etaj 2, sector 1, Bucuresti – 0142555, înregistrată la O.N.R.C. București sub nr. 41293315, e-mail: office@obar.ro.

 

Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL este subsidiară a companiei Obsidian AG, cu sediul social în Baar, Elveția.
Societatea noastră este autorizată să funcționeze ca broker de asigurare-reasigurare, începând cu data de 30-12-2019  în baza Deciziei Președintelui ASF din data de 18.12.2019 și este înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-792.

 

Aceste informații, pot fi verificate la sediul punctului de lucru al Companiei de brokeraj din București, Sos. Pipera nr.4, etaj 2, sector 1, Bucuresti – 0142555, tel +40 21 7969 383, pe site-ul companiei de brokeraj www.obsidianbroker.ro, precum și pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară la adresa www.asfromania.ro.
Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare este împuternicită să ofere consultanță clienților cu privire la produsele de asigurare pe care le intermediază, să colecteze primele de asigurare aferente contractelor de asigurare încheiate în numele asiguratorilor și să emită documente de asigurare în numele asiguratorilor.

 

Conflictul de interese:

Compania noastră de brokeraj nu se află în conflict de interese cu societățile de asigurări, prin aceasta înțelegând că nu deține nici un fel de participații calificate în cadrul societăților de asigurări și că nici societățile de asigurări nu dețin vreo participație calificată în cadrul companiei de brokeraj.

 

Formalizarea relației de colaborare dintre compania de brokeraj și clienți/ potențiali clienți:

Relația de colaborare dintre client și Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare se formalizează în baza mandatului de brokeraj pe care aceasta îl primește de la client.

Mandatul de brokeraj reprezintă contractul dintre un client persoană juridică și compania de brokeraj, prin care clientul încredințează acesteia reprezentarea intereselor sale privind obținerea și negocierea celor mai bune oferte în vederea încheierii contractelor de asigurare și/sau de reasigurare, acordarea de asistență înainte și pe durata gestionării contractelor, în special în cazul unei solicitări de despăgubiri.

În baza mandatului de brokeraj, compania de brokeraj reprezintă interesele clientului în relația cu asiguratorii.
Ne angajăm să vă oferim informații complete, oportune, corecte, obiective și reale privind produsele de asigurare propuse, pentru a va permite să luați decizia de achiziționare a produsului de asigurare în cunoștință de cauză.

 

Informații pe care clientul/potențialul client le furnizează companiei de brokeraj

Pentru a fi în măsură să vă propunem cele mai bune soluții, cerințele și necesitățile dumneavoastră de asigurare a bunurilor, sănătății sau chiar vieții, vor fi evaluate pe baza informațiilor pe care ni le veți furniza prin completarea formularului DNT (Demand and Needs Test – formular de analiză a cerințelor și necesităților de asigurare).
La solicitarea dumneavoastră, Compania de brokeraj va poate oferi consultanță cu privire la produsele de asigurare comercializate de către societățile de asigurări, prin furnizarea de recomandări personalizate care răspund cerințelor și necesităților dumneavoastră de asigurare.
Clienții/ Potențialii clienți vor indica în mod explicit dacă doresc sau nu să beneficieze de consultanță din partea companiei de brokeraj.

 

Societățile de asigurare partenere:
Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL colaborează cu cei mai importanți asiguratori din piață, astfel încât să fie în măsură să vă pună la dispoziție o gamă largă de soluții privind gestiunea și administrarea riscurilor care, dacă s-ar produce, v-ar putea afecta activitatea, situația financiară și reputația.
Asiguratorii cu care Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL are încheiate contracte de intermediere sunt următorii: City Insurance, Allianz Tiriac, Asito Kapital, Asirom, Atradius, Coface, Euler Hermes, Euroins, Exim Asig, Garanta, Generali, Gothaer, Groupama, Omniasig, Uniqa, Grawe …

 

Remunerația companiei de brokeraj:

Pentru serviciile pe care le prestează clienților săi, Obsidian Broker de Asigurare Reasigurare SRL este remunerată printr-un comision de brokeraj încasat de la societatea de asigurare cu care clientul alege să încheie polița de asigurare. Nivelul comisionului respectiv nu influențează valoarea primei de asigurare achitate de client, întrucât este inclus în valoarea primei de asigurare, aceasta fiind aceeași, indiferent de canalul prin care asiguratorul vinde respectivul produs de asigurare.
În cazul în care clientul a optat pentru consultanță iar polița nu se încheie prin compania noastră de brokeraj, suntem îndreptățiți să solicităm o taxă de consultanță a cărui cuantum vă va fi comunicat după ce ați completat formularul DNT, înainte de prestarea serviciilor.

 

Confidențialitate

Vă asigurăm că datele și informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate strict în scopul pentru care ați făcut-o, respectiv analiza nevoilor dumneavoastră de asigurare, obținerea de oferte de asigurare de la asiguratori, încheierea contractelor de asigurare și activităţi conexe acestora (notificare cu privire la scadența ratelor de primă, procesarea plăților, etc). Dacă simțiți nevoia, ne puteți solicita încheierea unui contract de confidențialitate. Mai multe detalii despre politica de confidențialitate a companiei de brokeraj puteți citi la acest link.

 

Contacteaza-ne