Studiu de management de risc

Orice activitate, fie ea comercială, publică, socială, culturală, etc., implică riscuri susceptibile de a afecta obiectivele propuse, toate traducându-se în cele din urmă în consecințe de natură financiară, respectiv pierderi sau prejudicii. De aceea, o componentă esențială a procesului general de management ar trebui să fie managementul riscurilor, proces adesea neglijat și adus în atenție din păcate de producerea unor evenimente nedorite: accidente, calamități naturale, etc. Modul în care companiile reușesc să-și mobilizeze resurse pentru a gestiona riscurile, eficientizând costurile în îndeplinirea obiectivelor strategice, poate constitui un avantaj față de concurență, pe piețele devenite din ce în ce mai competitive.

Obsidian Broker oferă consultanță în formalizarea unui proces de management al riscurilor, folosind metode logice și sistematice centrate în jurul câtorva întrebări esențiale: ce se poate întâmpla și de ce? care pot fi consecințele? care este probabilitatea de a se întâmpla? care este nivelul de impact tolerabil sau acceptabil? care sunt factorii ce pot contribui la atenuarea frecvenței sau severității producerii riscurilor? cum pot fi eliminate sau minimizate riscurile avute în vedere? Răspunsurile la toate aceste întrebări sunt adresate într-o manieră integrată și ele în final se regăsesc într-un raport de management de risc, ale cărui concluzii și recomandări vor fi ulterior valorificate în organizație.

Strategia de abordare a riscurilor este proprie oricărei organizații și ea depinde, în primul rând, de natura activităților și obiectivelor organizației respective. Consultanții Obsidian Broker abordează fiecare categorie de risc identificată și oferă recomandări și soluții personalizate.

În implementarea strategiilor de atenuare a riscurilor, Obsidian Broker oferă recomandări și soluții personalizate, adecvate particularităților și specificului de activitate al partenerilor noștri și obiectivelor acestora, dar rolul nostru nu se oprește aici. Riscurile sunt într-o continuă dinamică și definirea unui sistem adecvat de monitorizare și reacție timpurie este extrem de importantă, astfel încât orice modificare în profilul riscului să-și găsească un răspuns imediat în strategia de răspuns.

Gestionarea riscurilor în cadrul unei organizații necesită coordonare. Construim strategii și protocoale de comunicare care vin în întâmpinarea nevoilor de informare a membrilor consiliului, a managerilor seniori, echipei care asigură managementul de risc și a altor părți interne și externe interesate.

Cere o analiză personalizată completând formularul de mai jos!

Contacteaza-ne