Politica de Protecție a Datelor
Copyright © 2019 Obsidian Broker

Acest site este proprietatea Obsidian Broker. Toate drepturile sunt rezervate.
Politica de confidențialitate | Termeni si condiții
Protecția Datelor

Vă mulțumim pentru că ați vizitat situl nostru, www.obsidian.ro!

OBSIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. poate stoca, în formă scrisă sau electronică, administra și utiliza în condiții conforme de siguranță, informațiile sau datele personale oferite în mod voluntar în cursul navigării pe site-ul nostrum. Colectam si prelucram diferite tipuri de date, incluzând nume și prenume, adresa, date de contact (telefon, email). În funcție de modul în care interacționați cu acest site, putem primi atât datele dumneavoastră, cât și pe ale unuia sau mai mulți membrii ai familiei dvs. Datele cu caracter personal pot veni direct de la dumneavoastră sau, alteori, de la de la terți, printre care intermediari în asigurări, agenții de turism, unități service, poliție, alte companii de asigurări. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți care sunt persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Așa cum este detaliat mai jos, Obsidian Broker prelucrează datele dvs. personale în scop legitim, pentru menținerea relațiilor cu clienții, pentru furnizarea unor informații referitoare la produsele și serviciile Obsidian Broker sau pentru efectuarea de cercetări și analize. Respectând condițiile legii și reglementările de conformitate cu privire la stocarea și folosirea datelor personale, Obsidian Broker consideră că livrarea, în cursul navigării pe site, a informațiilor cu caracter personal, prin intermediul formularelor de comandă sau prin alte tipuri de interacțiune cu situl, reprezintă consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc cu privire la prelucrarea datelor pe care ni le-ați furnizat, în scopul asigurării sau reasigurării. Obsidian Broker deține o infrastructură conformă pentru deținerea și prelucrarea datelor personale și respectă toate restricțiile de securitate și protecție impuse de lege.

Vă informăm mai jos cu privire la modalitatea în care este efectuată prelucrarea datelor personale și despre drepturile pe care le au persoanele vizate, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR).

Având în vedere gama diversificată a produselor de asigurare din portofoliul Obsidian Broker, putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în funcție de tipul de produs de asigurare pentru care optați.

În cazul acordului dumneavoastră, datele personale pot fi folosite și pentru promovarea produselor noastre de asigurare, precum și pentru realizarea studiilor de piață, a altor comunicări comerciale sau distribuirea de materiale cu caracter informativ privind produsele și serviciile de asigurare oferite prin intermediul agenților direcți Obsidian Broker. Articolul 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR permite prelucrarea în scopuri de marketing a datelor personale, care se va realiza în baza consimțământului persoanei vizate, conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

Obsidian Broker este colectează doar datele absolut necesare obiectivelor convenite. Le solicitam clienților noștri să ne comunice date cu caracter personal doar acolo unde este strict necesar. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a furniza servicii, le putem solicita clienților noștri să furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membri ai familiei, beneficiari ai contractului sau alte tipuri de persoane asigurate.

Obsidian Broker prelucrează datele dumneavoastră pentru a-și proteja interesele legitime sau ale terților în diferite situații, de la asigurarea securității și a operațiunilor IT, pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, în special pentru analiza datelor care indică existența unei fraude în asigurări. OBSIDIAN BROKER ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. poate divulga datele dvs cu caracter personal, atunci când legea o impune sau în situațiile în care compania își permite să exercite drepturile prevăzute în lege în favoarea ei pentru a acționa în justiție contra oricărei activitati ilegale. Putem, în cazurile specificate, să comunicăm datele dvs personale către autorități legale și de reglementare, reasiguratori, contabili, auditori sau consilieri externi ai companiei sau terțe persoane care furnizează produse și servicii companiei OBSIDIAN BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. (ex: furnizori de sisteme IT, furnizori de servicii de marketing).

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI (47) "Interesele legitime ale unui operator, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi divulgate datele cu caracter personal sau ale unei terțe părți, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiția să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare așteptările rezonabile ale persoanelor vizate bazate pe relația acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o relație relevantă și adecvată între persoana vizată și operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al operatorului sau se află în serviciul acestuia. În orice caz, existența unui interes legitim ar necesita o evaluare atentă, care să stabilească inclusiv dacă o persoană vizată poate preconiza în mod rezonabil, în momentul și în contextul colectării datelor cu caracter personal, posibilitatea prelucrării în acest scop. Interesele și drepturile fundamentale ale persoanei vizate ar putea prevala în special în raport cu interesul operatorului de date atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în circumstanțe în care persoanele vizate nu preconizează în mod rezonabil o prelucrare ulterioară. Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile publice, temeiul juridic respectiv nu ar trebui să se aplice prelucrării de către autoritățile publice în îndeplinirea sarcinilor care le revin. Prelucrarea de date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor constituie, de asemenea, un interes legitim al operatorului de date în cauză. Prelucrarea de date cu caracter personal care are drept scop marketingul direct poate fi considerată ca fiind desfășurată pentru un interes legitim."

În baza Legii nr. 677/2001, aveti posibilitatea să exercitați dreptul de acces la date, dreptul de rectificare și de stergere a acestora, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile. Dreptul de acces la datele personale deținute de noi, în calitate de Operator de date, vă permite să accesați toate informațiile dumneavoastră personale pe care Obsidian Broker le procesează și să solicitați informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate.

De asemenea, beneficiați de dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Pentru astfel de solicitari, ne puteti contacta astfel:
  • Prin E-mail la adresa: dpo@obar.ro
  • Personal la sediul Obsidian Broker, adresa: Str. Moților 13A, tronson B, et. 4, ap. 27, Sector 3, București - 031521
  • Printr-o cerere transmisa prin posta la Str. Moților 13A, tronson B, et. 4, ap. 27, Sector 3, București - 031521
  • Telefonic - la numarul: +40 21 7969 383
  • Completand formularul de mai jos

  • Contacteaza-ne