Garanția de antrepozit vamal

Obsidian Broker vine în întâmpinarea importatorilor cu instrumente de garanție vamală, polițe care acoperă în totalitate riscurile și asigură libertatea financiară a partenerilor noștri.

Introduse prin Codul Vamal Unional adoptat în anul 2016, polițele de asigurare reprezintă o variantă optimă de garantare a antrepozitului vamal, prevenind blocarea fondurilor unei companii prin varianta clasică a scrisorii de garanție bancară sau prin constituirea unui depozit bănesc.
Potrivit propriilor strategii de rentabilizare economică, un importator poate să amâne plata taxelor vamale atunci când mărfurile urmează să fie re-exportate sau până la introducerea acestora în circuitul economic, în cazul în care mărfurile sunt destinate importului definitiv.
 • Depozitare temporară
 • Depozit vamal
 • Îmbunătățire activă
 • Admitere temporară
 • Eliberarea pentru libera circulație cu destinația finală
 • Tranzit unional

Emisă de o societate de asigurare de pe teritoriul Uniunii Europene, asigurarea garanției de antrepozit vamal vizează mărfurile din afara Uniunii Europene care sunt depozitate în spații autorizate, sub supraveghere vamală. Polița preia riscurile în situația în care asiguratul nu își îndeplinește obligațiile de import, garantând autorităților achitarea întregii datorii rezultate din antrepozitele vamale. Alături de garanțiile de tranzit și de depozit, garanțiile de antrepozit reprezintă angajamentul ferm pe care asiguratorul și-l asumă privind plata în favoarea autorităților vamale a taxelor (taxa vamală, TVA, acciză) aferente mărfurilor plasate în regim vamal suspensiv.

Acest tip de poliță protejează asiguratul împotriva eventualelor solicitări nefondate sau executări abuzive ale garanțiilor, având în vedere obligația beneficiarului de a demonstra culpa pentru a solicita plata despăgubirilor.

Beneficii

 • Evită blocarea capitalului de lucru
 • Consiliere de specialitate pe durata derulării contractului
 • Emiterea garanției rapid și eficient
 • Emiterea garanției și în mod condiționat, și nu doar în mod irevocabil și necondiționat
 • Reduce riscurile pentru asigurat, în condițiile în care plata este condiționată de dovada neîndeplinirii unei obligații contractuale

Cere o analiza personalizata completand formularul de mai jos!

Contacteaza-ne