Garanția de participare la licitații

Consilierea specializată și soluțiile adaptate, care aliniază datele specifice ale unei companii cu solicitările din documentația de atribuire, reprezintă premisele unui bun parteneriat în vederea preluării și gestionării riscurilor care decurg din contractele pentru proiecte complexe, dezvoltate prin investiții publice sau fonduri europene.

Gestionăm cu profesionalism condițiile impuse de autoritatea contractantă, oferind garanții cu privire la seria incidentelor posibile în perioada derulării procedurii de atribuire. Protejăm interesele partenerilor noștri, astfel încât clauzele contractului să fie transparente și oneste, eliminând astfel riscul unor solicitări nefondate sau abuzive pe durata implementării proiectului.

Garanția de participare la licitație este o poliță obligatorie, care asigură beneficiarul în situația unui comportament necorespunzător al ofertantului. Printre posibilele situații cu privire la care sunt solicitate garanții, menționăm cazul în care oferta este retrasă în perioada de valabilitate, cazul în care câștigătorul licitației nu reușește să constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei sau dacă acesta refuză să semneze contractul de achiziție publică.

Asigurații Obsidian elimină riscurile participării la procedura de atribuire, beneficiind de cele mai robuste soluții în situațiile specifice prevăzute de autoritatea contractantă.

Angajamentul asiguratorului față de autoritatea contractantă este ferm, acoperind prejudiciul creat în funcție de termenii și valoarea garanției. În cazul demonstrării culpei, sunt onorate cu celeritate solicitărilor întemeiate de plată a despăgubirilor.

Beneficii

  • Costuri reduse față de scrisorile de garanție bancară
  • Evită blocarea capitalului de lucru
  • Polița permite participarea în multiple proceduri de achiziție publică
  • Consiliere de specialitate pe durata derulării contractului
  • Emiterea garanției rapid și eficient
  • Emiterea garanției atât în mod irevocabil și necondiționat, cât și în mod condiționat
  • Reduce riscurile pentru asigurat, în condițiile în care plata este condiționată de dovada neîndeplinirii unei obligații contractuale

Cere o analiza personalizata completand formularul de mai jos!

Contacteaza-ne