Asigurarea de răspundere a armatorilor, de tip P&I (Protection&Indemnity)

Unul dintre elementele politicii comunitare de transport maritim constă în îmbunătăţirea calităţii marinei comerciale printr-o mai mare responsabilizare a tuturor operatorilor economici și, în consecință, prin exigențe suplimentare în activitatea armatorilor.

Prin acest tip de poliță se asigură facultativ navele maritime, fluviale si alte ambarcatiuni, instalatii si utilaje plutitoare asimilate navelor, pentru riscuri de tip P&I. Polițele de tip P&I acoperă răspunderile, costurile și cheltuielile ce cad în sarcina armatorilor și operatorilor de nave, ocazionate de producerea următoarelor riscuri cu ocazia exploatarii navelor asigurate:
  • accidente, îmbolnăviri și decese ale membrilor de echipaj sau a altor terțe persoane față de care Asiguratul devine legal responsabil;
  • pierderea sau avarierea efectelor personale ale marinarilor, precum și ale altor persoane aflate la bord;
  • coliziune cu alte nave;
  • poluare;
  • pierderi, avarii sau lipsuri in legătura cu marfa transportata de nava asigurata;
  • amenzi in legatură cu nava asigurată

Cere o analiză personalizată completând formularul de mai jos!

Contacteaza-ne